Føreropplæring

Eidsvoll Trafikkskole AS

Føreropplæring

Føreropplæringen i alle klasser er delt opp i 4 trinn:

Trinn 1

Dette trinnet inneholder trafikalt grunnkurs, inklusive førstehjelp og mørkedemonstrasjon.
Kurset er obligatorisk og danner grunnlag for øvingskjøring.

 

Trinn 2

Dette trinnet gir deg grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse.
Her skal du lære å bruke kjøretøyet rent teknisk og skaffe deg kunnskap om blant annet kjøretøyet, miljøvennlig kjøring og føreransvaret.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for alle klasser, og en veiledningssamtale for AM146.

 

Trinn 3

Dette trinnet inneholder den trafikale delen.
Her vil du lære å kjøre i trafikk og bli tilnærmet selvstendig ute på vegen. Du skal blant annet lære om å kjøre effektivt, mykt og behagelig og hvordan du samhandler med andre trafikanter.
På slutten av trinn 3 gjennomføres obligatorisk sikkerhetskurs på bane for klasse B og klassene A og A2 .
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for alle klasser, og en veiledningssamtale for AM146.

 

Trinn 4

Dette trinnet er det avsluttende trinnet og er obligatorisk for alle klasser.
I dette kurset skal du blant annet videreutvikle forståelsen for risikoen ved kjøring og ha evnen til å vurdere deg selv som fører.

Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste.

Les mer om de ulike klassene ved å velge linken for føreropplæring.

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no