Trafikalt Grunnkurs

Eidsvoll Trafikkskole AS

Trafikalt Grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre, privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon, må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

Tar du det trafikale grunnkurset i tiden 16.mars - 31.oktober, vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 31. oktober. Dette vil framgå av beviset. Når mørkekjøringen er gjennomført, vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. For å kunne øvingskjøre i tida 1.november - 15.mars må du gjennomføre mørkekjøring.

Alle personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha tatt trafikalt grunnkurs. Man må allikevel under øvingskjøringen kunne dokumentere med godkjent legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), og kurset er i alt på 17 undervisningstimer.

Gjennom opplæringen på trinn 1 (grunnkurset) skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning er i fokus. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år.

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no