Førerkort klasse B

Eidsvoll Trafikkskole AS

Førerkort klasse B

Eidsvoll Trafikkskole tilbyr opplæring til førerkort klasse B. Vi har kjørelærere med lang erfaring som hjelper deg med å finne den riktige veien til førerkortet. For oss er det viktig at du mestrer alle aspekter ved å kjøre bil etter at du har gjennomført opplæringen hos oss.

Vi legger stor vekt på at du som elev er en aktiv deltager under opplæringen. Sammen med praktiske ferdigheter er det viktig å ha teoretiske kunnskaper om trafikken for å bli en god fører. Eidsvoll Trafikkskole tilbyr sine elever Nettveien til førerkortet-kurs. Kurset dekker lærerplanen for Førerkort klasse B- Statens Vegvesen, trinn 2,3 og 4.

Nettveien til førerkortet

Måten vi legger opp teoriundervisningen har stor betydning for hvordan du som elev tilegner deg gode holdninger og sosiale kunnskaper om hvordan du skal ferdes trygt i trafikken. Nettveien til førerkortet vil hjelpe deg til en spennende, praktisk og motiverende teoriundervisning. Vi ser på dette kurset som et godt hjelpemiddel i trafikkopplæringen. Med en god kunnskapsbase vil du trenge færre timer, og lettere bestå teoriprøven ved første forsøk.

Det viktigste for oss er at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no