Førerkort klasse B kode 96

Eidsvoll Trafikkskole AS

Førerkort klasse B kode 96

Hvis du ikke har gyldig førerkort klasse B kode 96 risikerer du bøter, inndragelse av førerkort og kan bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det skjer en ulykke. Alle plikter å vite hvilke førerkort man trenger for å kjøre bil med henger.

Ønsker du å utvide førerkortet fra klasse B til B kode 96 (personbil med tilhenger), følger også her den nye føreropplæringen et forløp på 4 trinn. Trinn 1 anses dekket gjennom opplæringen for ervervelse av førerkort i klasse B.

Obligatorisk opplæring klasse B kode 96 består av et to timers lastsikringskurs for de som ikke har fritak, eksempelvis har førerkort klasse C1,ervervet etter 2005. Dette kurset i sikring og merking av last kan avholdes på det mest hensiktsmessige tidspunktet i opplæringsforløpet. På trinn 2 og 3 er det obligatorisk med en trinnvurderingstime, her gis det også individuell tilleggsopplæring ved behov. Obligatorisk opplæring klasse B kode 96 avsluttes med et sikkerhetskurs på veg, varighet 3 timer. For å oppnå klasse B kode 96 i førerkortet må obligatorisk opplæring være innrapportert til Statens Vegvesen av en godkjent trafikkskole. Det er ikke krav om praktisk førerprøve.

Førerrett i klasse B kode 96
Førerrett klasse B kode 96 gjelder for vogntog bestående av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250.
Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriftene.

Det er viktig for oss ved Eidsvoll Trafikkskole at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil med henger på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

For å kunne øvelseskjøre i klasse B kode 96 må du
• Være fylt 16 år
• Ha fullført trafikalt grunnkurs
• Medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs eller annet førerkort


Det er ikke et krav, men man bør ha førerkort klasse B, eller ha gjennomført opplæring i denne klassen.

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no