Førerkort klasse BE

Hvis du ikke har gyldig BE førerkort risikerer du bøter, inndragelse av førerkort og kan bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det skjer en ulykke. Alle plikter å vite hvilke førerkort man trenger for å kjøre bil med henger.

Ønsker du å utvide førerkortet fra klasse B til BE (personbil med tilhenger), følger også her den nye føreropplæringen et forløp på 4 trinn. Trinn 1 anses dekket gjennom opplæringen for ervervelse av førerkort i klasse B.

Obligatorisk opplæring klasse BE består av et to timers lastsikringskurs for de som ikke har fritak, eksempelvis har førerkort klasse C1. Dette kurset i sikring og merking av last kan avholdes på det mest hensiktsmessige tidspunktet i opplæringsforløpet. På trinn 2 og 3 er det obligatorisk med en trinnvurderingstime, her gis det også individuell tilleggsopplæring ved behov. Obligatorisk opplæring klasse BE avsluttes med et sikkerhetskurs på veg, varighet 3 timer. For å oppnå klasse BE i førerkortet må man bestå en praktisk førerprøve.

Førerett i klasse BE

Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.  

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. 
Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriften.

Det er viktig for oss ved Eidsvoll Trafikkskole at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil med henger på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

For å kunne øvelseskjøre i klasse BE må du
• Være fylt 16 år
• Ha fullført trafikalt grunnkurs
• Medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs eller annet førerkort

Det er ikke et krav, men man bør ha førerkort klasse B, eller ha gjennomført opplæring i denne klassen.

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no