Sikkerhetskontroll klasse B

Eidsvoll Trafikkskole AS

Sikkerhetskontroll klasse B

Som en del av førerprøven skal eleven foreta en daglig kontroll av kjøretøyet før kjøring, samt besvare tekniske spørsmål fra sensor. Det trekkes ett kort som har 2 oppgaver, og det vil her være både teoretisk og praktisk oppgave.

Det er derfor viktig at eleven har kjennskap til kjøretøyet og hva som skal sjekkes.

Føreren har følgende plikter:

Før  kjøring å forvisse seg at bilen er i  forskriftsmessig  og  forsvarlig  stand.  Under  kjøring holder det at den er i  forsvarlig  stand.

Når du gjennomfører kontrollen på bilen er det viktig at du tenker på  hva  du kontrollerer,  hvordan  kontrollen skal gjennomføres og  hvorfor  du skal gjøre kontrollen.

 Det er du som skal avgjøre om bilen du kontrollerer er i forskriftmessig og/eller forsvarlig stand.

 

Ta kontakt

Adresse

Flaenbakken 2

2070 Råholt

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no