Sikkerhetskontroll klasse A, A1 og A2

Som en del av førerprøven skal eleven foreta en daglig kontroll av kjøretøyet før kjøring, samt besvare tekniske spørsmål fra sensor. Det trekkes ett kort som har 2 oppgaver, og det vil her være både teoretisk og praktisk oppgave.

Det er derfor viktig at eleven har kjennskap til kjøretøyet og hva som skal sjekkes.

Føreren har følgende plikter:

Før kjøring å forvisse seg at motorsykkelen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Under kjøring holder det at den er i forsvarlig stand.

Når du gjennomfører kontrollen på motorsykkelen er det viktig at du tenker på hva du kontrollerer, hvordan kontrollen skal gjennomføres og hvorfor du skal gjøre kontrollen.

 Det er du som skal avgjøre om motorsykkelen du kontrollerer er i forskriftmessig og/eller forsvarlig stand.

 Klikk på denne linken for å laste ned skjema slik at du får en oversikt over hva du må kunne.

Ta kontakt

Adresse

Lars Tønsagers vei 2

2080 Eidsvoll

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no