Privat øvingskjøring

Vi ønsker å delta i tiltak som både stimulerer til økt kjøretrening i privat regi og som hever kvaliteten på kjøretreningen.

Klare trafikkpolitiske føringer er nedfelt i Nasjonal Transportplan 2002 – 2011. Blant disse er at antallet drepte og hardt skadde i aldersgruppen 17-25 år skal halveres.

Statens vegvesen har gjennom forskjellige tiltak forsøkt å oppfordre til mer kjøretrening i privat regi, men tiltakene oppleves som sporadiske og har ikke hatt gjennomslag på landsbasis.

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører 140 timer før du kjører opp. Dette tilsvarer over en time i uka i løpet av to år. Særlig når det nærmer seg oppkjøringstid bør du øvelseskjøre mye. Dette vil gjøre deg tryggere i trafikken, både for deg selv og andre. Har du tenkt å kjøre opp like etter at du fyller 18 år? Da bør du ta kontakt med trafikkskolen og komme i gang med kjøreopplæringen så snart du har fylt 16 år. Som du kjenner til, er en del av opplæringen obligatorisk. Det vil si, disse timene må du ta på en kjøreskole. Det er lurt å planlegge opplæringen slik at du blir ferdig med trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på veg et års tid før du har tenkt å kjøre opp. Da kan du i stor grad være ”familiens sjåfør” det siste året før førerprøven. På den måten kan du få tid til å kjøre flere tusen kilometer før førerprøven. Det er dette vi kaller mengdetrening.

Forsking viser at de som har øvingskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker når de begynner å kjøre på egen hånd. Dessuten gjør de det mye bedre på oppkjøringen og stryker sjelden.

Ta kontakt

Adresse

Lars Tønsagers vei 2

2080 Eidsvoll

639 64 720

post@eidsvoll-trafikkskole.no